BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Wednesday, October 7, 2009

Kursus Pengkhususan Sarjana Muda Pendidikan Khas

Subjek Pendidikan Khas (Wajib):

 1. Perkembangan dan Ciri-ciri Kanak-kanak Khas
 2. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi
 3. Pengenalan kepada Pendidikan Khas
 4. Pengurusan Tingkah Laku
 5. Falsafah dan Isu dalam Pendidikan Khas
 6. Program Pemulihan dalam Komuniti
 7. Penaksiran, Kurikulum dan Strategi Pengajaran dalam Pendidikan Khas
 8. Kemahiran antara Perseorangan, Kaunseling dan Perundingan
 9. Pemerhatian Klinikal antara Disiplin
 10. Pendidikan Jasmani Suaian
 11. Pentadbiran dan Pengurusan Pendidikan Khas
 12. Tekanan, Sokongan dan Pengajaran
 13. Penaksiran dan Latihan Vokasional

Subjek Pengkhususan (Diwajibkan mengikut pengkhususan masing-masing):
 1. Perkembangan dan Ciri Satu Kategori Keperluan Khas
 2. Penaksiran dan Strategi Pengajaran Satu Kategori Keperluan Khas
 3. Kurikulum Khas, Pembinaan Modul dan Bahan Pengajaran Satu Kategori Keperluan Khas

Pengkhususan (Pilihan):
 1. Masalah Pendengaran
 2. Masalah Penglihatan
 3. Masalah Pembelajaran
 4. Pemulihan

Pilihan (Minor):
 1. Komputer (Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat ~ FTSM)
 2. Sukan dan Rekreasi (Fakulti Pendidikan ~ FPEND)
 3. Sejarah (Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan ~ FSSK)
 4. Bahasa Melayu (Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan ~ FSSK)
 5. Fizik / Biologi / Matematik (Fakulti Sains dan Teknologi ~ FST)
 6. dll.

Kursus Elektif (PB):
 1. Bahasa Isyarat
 2. Pengajaran Penulisan Braille
 3. Rekreasi Dalam Komuniti
 4. Kreativiti dan Kemahiran Kraftangan~ Semoga berjaya ~

0 comments: